Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Praktijkgids voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties (2017)

van innovatie naar club light

BMS Studie 41 is de derde van de vier studies rond het thema ClubSportInnovatie (CSI). Deze studie omvat een praktijkgids voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties. Deze praktijkgids bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt kort de probleemstelling en het onderzoeksopzet geschetst. Het tweede deel is de kern van de praktijkgids en omvat een stappenplan voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties. Dit stappenplan wordt geduid aan de hand van richtlijnen en verder geïllustreerd op basis van de belangrijkste succesfactoren en valkuilen die voortkomen uit een praktijktest met zeven sportfederaties en de analyse van vijftien praktijkvoorbeelden.

Literatuurverwijzing: Claes, E., Borgers, J., & Scheerder, J. (2017). Praktijkgids voor vernieuwend projectmanagement bij sportfederaties: van innovatie naar club light. Leuven: KU Leuven.

Omschrijving