Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Praktische aanbevelingen voor beoordelen en motivatie van leerlingen in de les LO (2021)

Auteur(s): Christa Krijgsman

Evaluatie en Motivatie in de les LO staan centraal in mijn promotieonderzoek. In een eerste artikel in LO 5 werden de resultaten van mijn promotieonderzoek toegelicht. In dit tweede artikel wordt gereflecteerd op de meerwaarde van dit onderzoek voor de onderwijspraktijk, waarbij concrete praktische aanbevelingen worden gegeven.

Literatuurverwijzing: Krijgsman, C (2021, oktober). Praktische aanbevelingen voor beoordelen en motivatie van leerlingen in de les LO. Lichamelijke Opvoeding 109 (pp. 29 - 32)

Omschrijving