Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Praktische tips en aanbevelingen voor sportaanbieders en trainers voor het sporten met mensen met een lichamelijke handicap (2016)

In dit rapport zijn algemene aanbevelingen verzameld voor (potentiële) begeleiders van sporters met een handicap om hen leuk, zinvol en veilig te kunnen laten sporten.

Deze rapportage is onderdeel van de kennissynthese “Sport en bewegen voor mensen met een lichamelijke handicap: zinvol en effectief?” van het NIVEL, waarin ook een overzicht wordt gegeven van de evidentie vanuit de wetenschappelijke literatuur voor de positieve effecten van sport en bewegen bij mensen met een lichamelijke handicap.

Literatuurverwijzing: Leemrijse, C.J., & Schoenmakers, T.M. (2016). Praktische tips en aanbevelingen voor sportaanbieders en trainers voor het sporten met mensen met een lichamelijke handicap. Utrecht: NIVEL.

Omschrijving