Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Praktische toolbox voor vrijwilligers die te maken hebben met ‘lastige’ jongeren (2016)

Auteur(s), Organisatie(s): Marloes Aalbers, Kenniscentrum Sport

De Vitale Sportvereniging ontwikkelde de toolbox ‘Kracht van Sport’ in samenwerking met Arcon en Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Enschede binnen het Kracht van Sport programma van het Oranje Fonds. De toolbox geeft vrijwilligers praktische tips om problemen te signaleren bij jongeren en handvatten om ermee om te gaan. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat vrijwilligers geen professionals zijn, maar dat het wel belangrijk is dat een vrijwilliger weet wanneer en hoe hij professionele hulp kan inroepen. De toolbox staat niet op zichzelf. Tijdens een training van meerdere avonden leren professionals de vrijwilligers hoe ze de toolbox moeten gebruiken. Een belangrijke uitkomst in de evaluatie van de toolbox en de training: vrijwilligers krijgen meer begrip voor het gedrag van ‘lastige’ jongeren.

Verenigingscoach

In Enschede is de toolbox succesvol geïmplementeerd op een klein aantal voetbalverenigingen en wordt deze nog breder verspreid in de gemeente. Onderdeel van de implementatie is het aanstellen van een verenigingscoach: een professionele maatschappelijk werker die in het sociale wijkteam zit. De verenigingscoach traint de vrijwilligers bij de sportverenigingen en is vraagbaak voor hen. Hiermee is de verenigingscoach een belangrijke schakel tussen de sportvereniging en de wijk.

De toolbox geeft onder andere inzicht in verschillende probleemsituaties waar jongeren mee te maken kunnen krijgen. Het bevat tips over positief coachen en handvatten bij het signaleren van problemen via de signaleringskaarten. Deel 3 van de toolbox gaat over positief communiceren en feedback geven.

De toolbox is te downloaden via de website van de Vitale Sportvereniging. Geïnteresseerde verenigingen of vrijwilligers kunnen contact opnemen met Kevin Tuin, via kevin@vitalesportvereniging.nl.

Literatuurverwijzing: Aalbers, M., & Kenniscentrum Sport (2016). Praktische toolbox voor vrijwilligers die te maken hebben met ‘lastige’ jongeren. Sportexpert.

Omschrijving