Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Primary health care use among ethnic minorities in the Netherlands (2007)

a comparative study

Auteur(s): Ellen Uiters

Dit proefschrift richt zich op de vraag in hoeverre er in Nederland verschillen in zorggebruik bestaan tussen de autochtone en allochtone bevolking. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de relatieve invloed van belangrijke determinanten van zorggebruik. Gezien het belang van de gezondheidszorg voor de gezondheid, is het noodzakelijk om inzicht te hebben in hoeverre etnische verschillen in zorggebruik een indicatie zijn voor toegankelijkheidsproblemen van gezondheidszorgvoorzieningen of meer een weerslag zijn van een verschillende behoefte aan zorg. Bij de start van dit onderzoek waren de meeste studies naar dit onderwerp in Nederland beschrijvend van aard en lokaal georiënteerd. In onze studie proberen we dit beeld aan te vullen met gegevens die verzameld zijn in een representatieve nationale context, namelijk de Tweede Nationale Studie naar ziekten en verrichtingen in de huisartspraktijk.

Literatuurverwijzing: Uiters, E. (2007). Primary health care use among ethnic minorities in the Netherlands: a comparative study. Utrecht: RIVM.

Omschrijving