Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Producten voortgezet onderwijs 2001 (2001)

De publicatie is een overzicht van de producten die door LPC-instellingen zijn ontwikkeld in het kader van de innovatieprojecten. Deze zijn uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW met reguliere en additionele middelen. Vrijwel alle producten zijn ontwikkeld in samenwerking met personen en organisaties uit het onderwijsveld. Naast de producten uit 2001 zijn ook een aantal producten uit 2000 opgenomen, waarvan de bruikbaarheid nog zeer actueel is.

Literatuurverwijzing: Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra (2001). Producten voortgezet onderwijs 2001. Vereniging de Samenwerkende Landelijke Pedagogische Centra.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO OBELA-027 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving