Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Professionalisering van de zelfredzame sportvereniging (2014)

een onderzoek naar professionalisering in voetbalverenigingen

Auteur(s): Erik Metgod

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: wat kunnen voetbalverenigingen doen om te professionaliseren? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is gewerkt met de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de aanleiding tot professionalisering in voetbalverenigingen?;
  2. Wat betekent professionalisering voor de voetbalvereniging?;
  3. Wat zijn de gevolgen van professionalisering voor het vrijwilligerswerk binnen de voetbalvereniging?;
  4. Is professionalisering noodzakelijk voor de continuïteit van voetbalverenigingen?

De resultaten van het onderzoek worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Metgod, E. (2014). Professionalisering van de zelfredzame sportvereniging: een onderzoek naar professionalisering in voetbalverenigingen. Groningen: Sport Management Institute.

Omschrijving