Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Professionalisering van docenten LO in Nederland (2018)

Binnen het huidige onderwijs wordt van docenten verwacht dat ze hun kennis en vaardigheden bijhouden en op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied zodat ze leerlingen het best mogelijke onderwijs kunnen aanbieden. Er is echter maar weinig bekend over de professionele ontwikkeling van docenten LO. Welke activiteiten ondernemen ze en hoe vaak? Welke succesfactoren en wensen zijn er ten aanzien van professionalisering en waarin voelen docenten LO zich belemmerd? Dit artikel beschrijft de belangrijkste resultaten van een landelijk onderzoek naar de professionele ontwikkeling van docenten LO binnen het voortgezet onderwijs.

Literatuurverwijzing: Slingerland, M., & Pelt, D. van (2018, juli). Professionalisering van docenten LO in Nederland.

Omschrijving