Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Programmeringstudie chronische ziek(t)en en sport en bewegen (2006)

Chronische aandoeningen zijn een toenemend probleem in de gezondheidszorg. Curatieve mogelijkheden zijn veelal beperkt, waardoor gezocht wordt naar additionele behandelvormen die een gunstig effect hebben op het beloop van de ziekte. In onderhavige literatuurstudie is bekeken of er wetenschappelijk bewijs bestaat voor een toegevoegde waarde van Sport en Bewegen (S/B) bij een negental chronische aandoeningen, te weten CVA, ziekte van Parkinson, epilepsie, artrose van de heup, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, astma, depressie en angststoornis. Deze toegevoegde waarde betreft vooral de bestaande kennis over de effectiviteit en de dosisrespons relatie van S/B bij deze aandoeningen.

Literatuurverwijzing: Backx, F.J.G., Vries, W.R. de, & Jansen, J.A.C.G. (2006). Programmeringstudie chronische ziek(t)en en sport en bewegen. Den Haag: ZonMw.

Omschrijving