Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Projectplan nationale diabetes challenge 2018 (2017)

In 2018 organiseert de Bas van der Goor Foundation de Nationale Diabetes Challenge (NDC). Met de NDC wil de Bas van der Goor Foundation mensen met diabetes in beweging brengen via de professionals in de diabeteszorg en het sociale domein. Van hen vragen we om vanaf april 2018 gedurende 16-20 weken een wekelijkse wandelbijeenkomst te organiseren voor mensen met diabetes. Met de door u georganiseerde wandelbijeenkomsten werken deelnemers toe naar de Nationale Diabetes Challenge Week in september. In die week wandelen de deelnemers drie dagen aaneengesloten lokaal, om op de vierde dag samen te komen op Sportcentrum Papendal. Daar organiseert de Bas van der Goor Foundation de finale van de challenge. Tijdens de finale wandelen alle deelnemers gezamenlijk de laatste 5, 10, 15 of 20 km, zijn diverse informatiestands te vinden en zorgen wij voor een feestelijke aankleding. De doelstelling voor 2018 is om op minimaal 250 verschillende locaties een lokale diabetes challenge te organiseren waar in totaal minimaal 5.000 mensen met diabetes aan deelnemen.

Literatuurverwijzing: (2017). Projectplan nationale diabetes challenge 2018. Arnhem: Bas van der Goor Foundation.

Omschrijving