Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Promoting physical activity in persons with subacute spinal cord injury (2015)

Auteur(s): Carla Nooijen

De belangrijkste doelstelling van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was het bepalen van de toegevoegde waarde van een beweegstimuleringsprogramma, als aanvulling op reguliere revalidatie en handbiketraining, op lichamelijke activiteit voor mensen met een subacute dwarslaesie. Daarnaast zijn de effecten van het beweegstimuleringsprogramma op de secundaire uitkomsten gezondheid, participatie en kwaliteit van leven bestudeerd en de werkingsmechanismen van het beweegstimuleringsprogramma geëvalueerd. Voor meer inzicht in het bevorderen van lichamelijke activiteit bij mensen met een subacute dwarslaesie hebben wij ook de haalbaarheid van handbiketraining als reguliere revalidatiebehandeling onderzocht. Verder zijn de baselinegegevens van eigen-effectiviteit voor bewegen en van vermoeidheid beschreven en de relatie met persoonlijke en laesiekenmerken onderzocht. 

Literatuurverwijzing: Nooijen, C.F.J. (2015). Promoting physical activity in persons with subacute spinal cord injury. Rotterdam:

Omschrijving