Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Psychische gezondheid, bewegen en sport (2020)

de rol van bewegen en sport voor mensen met (ernstige) psychische klachten, factsheet 2020/9

Regelmatig bewegen vermindert psychische klachten, zoals depressiviteit en angstgevoelens. Daarnaast blijkt sportdeelname een positief verband te hebben met de sociale gezondheid. Mensen die zich psychisch ongezond voelen of een depressie hebben gehad, bewegen veelal wekelijks, maar sporten minder vaak. Van de mensen die zich psychisch ongezond voelen, sport ruim een derde wekelijks. Onder mensen die een depressie hebben gehad, is dit percentage 42 procent. Dit is een stuk lager dan de wekelijkse sportdeelname van de Nederlandse bevolking (53%).

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van data uit de CBS Gezondheidsenquête (2018) en is naar recente literatuur gezocht over bewegen en sport in relatie tot de psychische gezondheid.

Literatuurverwijzing: Ooms, L., Dool, R. van den, & Elling, A. (2020). Psychische gezondheid, bewegen en sport: de rol van bewegen en sport voor mensen met (ernstige) psychische klachten, factsheet 2020/9. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving