Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Public health spatial planning in practice (2022)

improving health and wellbeing

Nederlandstalige samenvatting:
De gebouwde en natuurlijke omgeving heeft een belangrijke invloed op de gezondheid en het welzijn van individuen en gemeenschappen via een breed scala aan sociale, economische en ecologische factoren. Gezondheid en welzijn worden beïnvloed door de manier waarop professionals de omgeving plannen, ontwerpen en beheren.

Dit boek is voor degenen die werkzaam zijn in de gebouwde omgeving en de gezondheidssector. Het geeft kennis en inzicht om gezondheid te verbeteren met  ruimtelijke planningsbeslissingen. Het beschrijft de redenen voor en de voordelen van een systeem dat ruimtelijke ordening en volksgezondheid bij elkaar brengt.

Engelstalige samenvatting:
The built and natural environment has an important impact on the health and wellbeing of individuals and communities via a diverse range of social, economic and environmental factors. Health and wellbeing are influenced by how professionals plan, design and manage the environment.

There is already evidence from public health to guide planners on the elements of neighbourhood and community design that support improved health outcomes and to build in health considerations throughout the planning process. Health inequalities exist in part because deprived neighbourhoods experience less favourable built environments. 

This book supports those working in the built environment and public health sectors, with the knowledge and insight to maximise health improvement through planning and land use decisions. It sets out the reasons for and the benefits which arise from a reimagined system which reunites spatial planning and public health. It makes the case for making health and wellbeing an underpinning organising principle for spatial planning decisions. 

Literatuurverwijzing: Petrokofsky, C., Green, L., & Chao-Jung Chang, M. (2022). Public health spatial planning in practice: improving health and wellbeing. Bristol: Policy Press.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen RUIM-0029 Uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving