Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches (2019)

websheet 2019/1

Monitoren en evalueren is belangrijk om de resultaten van en ervaringen met de inzet van buurtsportcoaches duidelijk te krijgen. Daarmee kan lokaal draagvlak worden gecreëerd of worden verstevigd, wat kan zorgen voor continuering van het sport- en beweegbeleid in gemeenten waarvan de inzet van buurtsportcoaches onderdeel is.

Deze websheet bevat een Q&A met 11 vragen en antwoorden over monitoring en evaluatie van buurtsportcoaches. Wat is monitoren en evalueren en hoe kan ik dat goed doen? In deze publicatie zijn ook voorbeelden opgenomen van gemeentelijk M&E-beleid en handzame bronnen en instrumenten, zoals vragenlijsten, interviewvragen en registratietools.

Literatuurverwijzing: Stam, W. van, & Brandsema, A. (2019). Q&A monitoring en evaluatie rondom de inzet van buurtsportcoaches: websheet 2019/1. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving