Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Quick scan breedtesportimpuls provincie Gelderland (2000)

conclusies en aanbevelingen

Een inventarisatieonderzoek naar wensen, ideeën, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Gelderse gemeenten in het kader van de stimuleringsregeling breedtesport. Uitgevoerd in opdracht van de Provincie Gelderland, mede namens de Gelderse Sport Federatie. Doel van deze quick scan is het in kaart brengen van de mate waarin de Gelderse gemeenten gebruik (willen) maken van de mogelijkheden van de stimuleringsregeling breedtesportimpuls en de behoefte aan ondersteuning daarbij.

Literatuurverwijzing: Lindert, C. van, Janssens, J., Mol, P., & Coopmans, B. (2000). Quick scan breedtesportimpuls provincie Gelderland: conclusies en aanbevelingen. 's-Hertogenbosch: Diopter-Janssens & Van Bottenburg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut bieb42 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving