Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Raming aantal beroepssporters in Nederland (2009)

Ter verbetering van de arbeidsverhoudingen in de topsport voeren de Wergeversorganisatie in de Sport (WOS) en NL Sporter een onderzoek uit met financiële steun van het ministerie van VWS. Voor dit onderzoek is inzicht gewenst in het aantal beroepssporters in Nederland. Omdat gegevens over dit aantal tot dusverre ontbraken, hebben de WOS en NL Sporter besloten hiernaar onderzoek te laten doen.

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Mulier Instituut, onder eindverantwoordelijkheid van prof. dr. Maarten van Bottenburg van de Universiteit Utrecht. De centrale vraag luidt: hoeveel beroepssporters zijn er in Nederland naar schatting actief? Bij het beantwoorden van deze vraag zijn ook beroepssporters met een niet-Nederlandse nationaliteit meegerekend.

In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd, met vermelding van de gehanteerde onderzoeksmethode.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Reijgersberg, N., & Bottenburg, M. van (2009). Raming aantal beroepssporters in Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-823 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2009
 • Plaats:
  Utrecht, Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut, Universiteit Utrecht
 • Collatie:
  10 p. bijl.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):