Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rapport onderzoek behoeften topsporters aan diensten van een belangenvereniging (z.j.)

Binnen NOC*NSF is de Atleten Commissie (verder: AC) het advies- en inspraakorgaan voor topsporters. Vanuit de AC is in 1999 de wens uitgesproken een organisatie in het leven te roepen die onafhankelijk de collectieve belangen van topsporters vertegenwoordigt. Deze wens is onderschreven vanuit de omgeving (politiek, overheid en media). Nu dit initiatief genomen is , wil de AC onderzoek laten doen onder de A en B sporters waarbij antwoord gezocht wordt op de vraag: ‘ wat voor diensten zou de topsporter graag van een belangenvereniging afnemen?’.

Literatuurverwijzing: Rapport onderzoek behoeften topsporters aan diensten van een belangenvereniging.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PRINS-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving