Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport (2017)

Eind vorig jaar maakten Nederlandse (top)sporters melding van hun ervaringen met seksuele intimidatie en misbruik. De meldingen waren voor NOC*NSF aanleiding een onafhankelijke commissie te vragen om onderzoek te doen. De Onderzoeks­commissie kreeg als taak een actueel inzicht te geven in omvang en aard van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Voorts is de Onderzoekscommis­sie gevraagd aanbevelingen te doen waarmee NOC*NSF, sportbonden en sport­verenigingen de aanpak van het probleem kunnen verbeteren.

Literatuurverwijzing: Vries, K. de, Ross-van Dorp, C., & Myjer, E. (2017). Rapport van de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Nieuwegein: Arko Sports Media.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-0067 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving