Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rapportage juli - december 2010 (2011)

Zo kan het ook!

In deze rapportage worden de doelstellingen en de voortgang met betrekking tot het programma Zo kan het ook! beschreven. De rapportage heeft betrekking op de periode juli tot en met december 2010. De aantallen zijn cumulatief. Een eerdere rapportage doet verslag over de periode januari tot en met juni 2010.

Literatuurverwijzing: Gehandicaptensport Nederland (2011). Rapportage juli - december 2010: Zo kan het ook!. Bunnik: Gehandicaptensport Nederland.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving