Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rapportage sport 2018 (2018)

De Rapportage sport 2018 is de zesde editie in een reeks sinds 2003, waarin onderzoekers van Mulier Instituut, SCP en andere onderzoeksinstituten de belangrijkste sportgerelateerde trends en ontwikkelingen hebben gebundeld en becommentarieerd. De rapportage vormt daarmee een up-to-date naslagwerk voor allen die voor werk of studie betrokken zijn bij de Nederlandse sport.

De Rapportage sport 2018 kent drie delen. Het eerste deel gaat in op de maatschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen waarbinnen veranderingen in de sport zich afspelen. Het tweede deel biedt een overzicht van de trendmatige ontwikkelingen in de sport, waarbij de lijnen uit eerdere rapportages worden doorgetrokken naar het heden. In het derde deel is de focus gericht op de maatschappelijke betekenis en de waarde van sport voor de economie, ruimtelijke ontwikkelingen en op het internationale vlak.

De rapportage staat onder redactie van bovengenoemde auteurs. 

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der, Hoeijmakers, R., Pulles, I., & Tiessen-Raaphorst, A. (2018). Rapportage sport 2018. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0021-12 Wordt niet uitgeleend
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0021-11 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut PART-0062 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-B162 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kcsport.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving