Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Rapportage werkplan 2006-2007 (2008)

denktank sport, bewegen en arbeid

Auteur(s): Vincent Hildebrandt

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een aantal deelprojecten binnen het werkprogramma Denktank Sport, Arbeid en Gezondheid 2006-2007 die TNO in de periode 2006-2007 heeft uitgevoerd.

De Denktank is een door VWS in het kader van de nota Sport, bewegen en gezondheid opgericht samenwerkingsverband tussen een aantal instituten die actief zijn op het thema bewegingsstimulering binnen de werksetting, te weten NISB, NIGZ en TNO. In genoemd werkprogramma zijn een groot aantal projecten geformuleerd die tot doel hadden dit thema verder te ontwikkelen.

Van een aantal deelprojecten is TNO de hoofduitvoerder geweest. Deze projecten worden in dit rapport beschreven.

Het gaat om 6 deelprojecten:

  1. Verspreidings- en implementatieplan lunchwandelen
  2. Enquête bewegen in bedrijf 
  3. Praktijktest ‘aanjager’ 
  4. Effectiviteit van voetstapjes om trapgebruik te stimuleren 
  5. Bewegend computeren voor kantoorpersoneel 
  6. Lasersquash: een kansrijke kantoorsport?
Literatuurverwijzing: Hildebrandt, V.H. (2008). Rapportage werkplan 2006-2007: denktank sport, bewegen en arbeid. Leiden: TNO Preventie en Zorg.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-TB-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving