Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Reactie nota ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’ (2021)

Reactie van Special Heroes Nederland, Gehandicaptensport Nederland, de Esther Vergeer Foundation en Kenniscentrum Sport & Bewegen op de nota ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’.  

Zie ook de nota van SP, Groen Links en D’66.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen, Special Heroes, Gehandicaptensport Nederland, & Esther Vergeer Foundation (2021). Reactie nota ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking vanzelfsprekend in 2030’. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving