Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Recht voor je raap (1989)

handboek zelfverdediging voor meisjes vanaf 15 jaar

Auteur(s): Corinne de Beer

De in 1986 opgerichte werkgroep onder leiding van gemeentelijk inspecteur voor lichamelijke opvoeding te Amsterdam onderkende de problematiek met betrekking tot seksueel geweld in het leven van vrouwen en meisjes en zette nascholingscursussen op voor docenten LO om hen in staat te stellen zelf de basiscursus Zelfverdediging voor meisjes vanaf 15 jaar op school aan te bieden. ‘Recht voor je raap’ bevat het ontwikkelde lesmateriaal. Voor docenten LO bevat ‘Recht voor je raap’ vele didactische en praktische tips. In dit boek wordt de nadruk gelegd op de weerbaarheid ten aanzien van seksueel geweld.

Literatuurverwijzing: Beer, C. de (1989). Recht voor je raap: handboek zelfverdediging voor meisjes vanaf 15 jaar. Baarn: Bekadidact.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOVO-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving