Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Reflecties op innovatie (2000)

een onderzoek naar het sturen van vernieuwing in de praktijken van culturele en maatschappelijke vorming

Auteur(s): Marcel Spierts

In dit onderzoeksrapport staan de volgende vragen centraal: 

  1. Hoe krijgen innovaties en vernieuwingen bij de aanpak van sociale vraagstukken en culturele uitdagingen in de CMV-werkvelden gestalte?
  2. Welke krachten, impulsen, werkingen en processen spelen bij het stimuleren, ontwikkelen en verspreiden van innovaties en vernieuwingen een rol?
  3. Wat zijn effectieve vormen van leiderschap bij het realiseren van wenselijk geachte innovaties en vernieuwingen?
  4. Welke bijdrage kunnen CMV’ers leveren aan innovaties en vernieuwingen: wat betekent dat voor de ontwikkeling van het handelen van professionals en wat is daarbij de rol van leerprocessen?
Literatuurverwijzing: Spierts, M. (2000). Reflecties op innovatie: een onderzoek naar het sturen van vernieuwing in de praktijken van culturele en maatschappelijke vorming. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MANA-0004 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving