Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Regie op kennis (2019)

advies over de kennisketen van sportevenementen

Organisatie(s): Nederlandse Sportraad

In dit advies heeft de Nederlandse Sportraad verschillende aanbevelingen gedaan om van Nederland een evenementenland te maken. Een belangrijke voorwaarde daarvan is het ontwikkelen, delen en toepassen van kennis bij grote sportevenementen. In dit advies beschrijft de NLsportraad aanbevelingen om de kennis rond grote sportevenementen verregaand te verbeteren. Het advies dient als input voor de uitwerking van het sportakkoord, deelakkoord 6 Topsport die inspireert, en een nieuw beleidskader sportevenementen van het Kabinet.

Literatuurverwijzing: Nederlandse Sportraad (2019). Regie op kennis: advies over de kennisketen van sportevenementen. Den Haag: Nederlandse Sportraad.

Omschrijving