Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Reinventing strategic philanthropy (2010)

the sustainable organization of voluntary action for impact

Auteur(s): Lucas Meijs

Filantropische organisaties en filantropen gaan zich meer en meer bezighouden met de vraag hoe hun investeringen optimaal impact kunnen genereren. Strategische filantropie betekent dat deze organisaties zich bewust bezighouden met hun doelstellingen en de impact die ze willen bereiken. In deze oratie worden resultaten en de onderzoeksagenda van ECSP gepresenteerd met betrekking tot de drie (strategische) uitdagingen waar filantropische organisaties voor staan:

  1. verduurzamen van filantropische betrokkenheid;
  2. zorgvuldige selectie en uitvoering van programma’s; 
  3. het optimaal laten functioneren van management en bestuur als verbindingsstuk tussen deze twee doelen.

Governance, accountability en effectiviteit zijn hierbij aandachtspunten voor management en bestuur, alsmede voor de filantropische sector als geheel. Voor de eerste strategische uitdaging wordt de metafoor van filantropische betrokkenheid als een natuurlijke hulpbron gehanteerd. De acht design principes van Ostrom (1990) voor het management van ‘common pool resources’ worden daarnaast toegepast op filantropische betrokkenheid. Bij de tweede uitdaging staat de resultatenketen centraal. Het management en de besturen worden geplaatst in het perspectief van de ‘resource exchange partnerships’. Samenwerking, zeker ook met het bedrijfsleven, is essentieel voor het realiseren van duurzame impact.  

Literatuurverwijzing: Meijs, L. (2010). Reinventing strategic philanthropy: the sustainable organization of voluntary action for impact. Rotterdam: Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

Omschrijving