Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Relatie tussen gezonde leefomgeving en kanker, overgewicht en dementie (2023)

In deze factsheet staat de relatie tussen de leefomgeving en kanker, overgewicht en dementie centraal. De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en leven heeft invloed op hun gezondheid. Het gaat hierbij zowel om de fysieke omgeving (zoals ruimtelijke inrichting, locatie van industrie of drukke wegen, blootstelling aan verontreinigingen in het milieu) als de sociale omgeving (zoals de sociale samenhang in de buurt). Een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving stimuleert sociale contacten en maakt bewegen en ontspannen gemakkelijk en veilig.

Het doel van deze factsheet is om een eerste overzicht te geven over wat er bekend is over de relatie tussen de leefomgeving aan de ene kant en kanker, overgewicht en dementie aan de andere kant. Op basis daarvan worden mogelijkheden voor doorontwikkeling van de informatie in deze factsheet beschreven.

De volgende vraag staat centraal: Hoe kan de leefomgeving (fysiek en sociaal) bijdragen aan het voorkómen van kanker, overgewicht en dementie?

Literatuurverwijzing: (2023). Relatie tussen gezonde leefomgeving en kanker, overgewicht en dementie. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving