Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Relevantie van praktijkgericht onderzoek en de onderzoekende houding (2017)

Auteur(s): Ivo van Hilvoorde

Wat heeft een gymdocent aan onderzoek? Die vraag keert voortdurend, op diverse plekken terug. En dat moet ook, want de opbrengsten van onderzoek zijn niet altijd zichtbaar of vanzelfsprekend. Ook de inburgering van de term praktijkgericht onderzoek is geen garantie voor het verbeteren van het onderwijs. Onderzoek dat wordt uitgevoerd op hogescholen (binnen lectoraten en masteropleidingen) wordt vaak aangeduid als praktijkgericht. Het lijkt duidelijk wat daar onder wordt verstaan, namelijk onderzoek dat zinvol is voor de praktijk, in dit geval de lichamelijke opvoeding of de sport. Maar wat is relevant voor de praktijk, en hoe bepaal je dat?

Literatuurverwijzing: Hilvoorde, I. van (2017, juli). Relevantie van praktijkgericht onderzoek en de onderzoekende houding. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 4-6)