Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ren.Spring.Gooi: uitdagend en mooi! (2021)

aanpassingen en invulling van leerlijnen

In voorgaande nummers 1 tot en met 4 van het magazine (2021) is aangekondigd dat de Atletiekunie bezig is geweest met het samenstellen van een vernieuwd lesprogramma. Het lesprogramma is af en beschikbaar. Inhoudelijk wordt de koppeling gemaakt met de kerndoelen en leerlijnen zoals opgesteld door SLO en KVLO in het Basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs. In dit artikel willen we voorbeelden laten zien welke aanvullingen en aanpassingen op de leerlijnen uit het Basisdocument worden  voorgesteld.

Literatuurverwijzing: Boekhorst, A. te, & Massink, M. (2021, november). Ren.Spring.Gooi: uitdagend en mooi!: aanpassingen en invulling van leerlijnen. LO Magazine 109 (pp. 28 - 32)

Omschrijving

 • Jaar:
  2021
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  LO Magazine
 • Trefwoord(en):