Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Respect (2005)

over etnische binding en onderscheiding in teamsportloopbanen

In deze bijdrage staan etnisch gerelateerde keuzes en identificaties in teamsportloopbanen centraal. Vanuit een biografisch perspectief wordt ingezoomd op de topsportloopbanen van een ‘witte basketballer’ en een ‘zwarte voetballer’. Hierbij komen achtergronden, keuzes en veranderingen in de sportloopbaan en levensloop in relatie tot etniciteit aan de orde alsmede de betekenissen die mensen daar zelf aan geven. Het blijkt dat sporters veelal complexe en meervoudige sociale identificaties hebben die veranderen gedurende hun sportloopbaan en levensloop, onder invloed van factoren als prestaties, waardering/vertrouwen, de samenstelling van een team en de levensfase. De (professionele) wedstrijdsport is een plek waar zowel allochtonen als autochtonen respect en waardering zoeken en door gezamenlijk presteren etnische verschillen (tijdelijk) overbrugd kunnen worden. Niettemin lijkt prestatieve teamsport niet fundamenteel bij te dragen tot vermindering van maatschappelijke ongelijkheid op basis van etniciteit.

Literatuurverwijzing: Elling, A., & Sterkenburg, J. van (2005). Respect: over etnische binding en onderscheiding in teamsportloopbanen. Vrijetijdstudies 23 (pp. 23-35)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: