Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Respect in en door sport (2008)

Auteur(s): Paul Verweel

Tijdschriftartikel over respect in en door sport.
Sport is hot. Sport is hardlopen, zwemmen, lang fietsen, reactie en reflectie, emotie en berekening, heldendom en schlemieligheid en vaak tegelijk, op dezelfde dag, zoals Rasmussen dit jaar meemaakte in de Tour de France. Dat zou voor mij als sportbeoefenaar al genoeg zijn maar vanuit het perspectief van de wetenschapper en bestuurder nader bekeken staat sport ook hoog op de agenda vanwege haar maatschappelijke functie. De sociale functie. De sociale functie van de sport is overigens meer dan een mythe. Dat wil dit artikel aantonen. Sport had, maar heeft ook nu nog een grote sociale betekenis, vanuit de optiek van sporters, in het bijzonder vanuit het perspectief van Marokkaanse jongens en meisjes. Verweel heeft het over de condities die nodig zijn om die betekenis verder uit te bouwen. Daarna richt hij zich op de Krajicek playgrounds voor jongeren en hoe de sociale kracht van de sport op deze veldjes te gebruiken. Vooral Turkse en Marokkaanse meisjes hebben een flinke achterstand in sportdeelname. Opvallend is dat de ondervraagde meisjes graag willen sporten. De condities voor sportdeelname zijn voor hen echter doorslaggevend om daadwerkelijk deel te nemen.

Literatuurverwijzing: Verweel, P. (2008). Respect in en door sport.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-08-A42 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving