Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Respons (2011)

handboek, omgaan met agressie en geweld in het voortgezet onderwijs

De methode Respons is ontwikkeld om trainers op een laagdrempelige en thematische wijze problemen in het onderwijs te leren aanpakken. Hierbij wordt vechtsport ingezet als pedagogisch instrument. Via een gestandaardiseerde lessenreeks kunnen (vechtsport-)trainers na het volgen van de bijbehorende cursus aan de slag op het basis-, voortgezet- of middelbaar beroepsonderwijs. In dit handboek wordt de methode Respons beschreven en worden de doelstellingen en de werkwijze uiteengezet.

Literatuurverwijzing: Bloem, J., & Ponsteen, B. (2011). Respons: handboek, omgaan met agressie en geweld in het voortgezet onderwijs. Ede: NIVM.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SOCKL-TB-001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving