Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Resultaten JOGG-barometer (intern rapport) (2019)

Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is een zelfstandige stichting die een samenleving ambieert waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waar een gezonde leefstijl de normaalste zaak van de wereld is.

Gemeenten kunnen zich aansluiten en gaan voor minstens drie jaar een samenwerkingsovereenkomst aan met JOGG. JOGG-gemeenten werken aan een wijkgerichte integrale aanpak, gericht op het bevorderen van een gezonde leefomgeving door middel van het creëren van duurzame activiteiten en samenwerkingen binnen de gemeente.

Het Mulier Instituut onderzoekt jaarlijks de tevredenheid over de geleverde dienstverlening door JOGG en de ondersteuningsbehoefte van de JOGGregisseurs (sinds 2014) en -beleidsmedewerkers (sinds 2017).

In deze rapportage worden de resultaten van 2019 beschreven, en waar mogelijk vergeleken met de resultaten van 2018. JOGG kan daarmee de kwaliteit van hun ondersteuningsaanbod volgen en gericht aanpassen aan de behoeften van JOGG-regisseurs en -beleidsmedewerkers.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Collard, D.C.M. (2019). Resultaten JOGG-barometer (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-TB-0010 Wordt niet uitgeleend
Mulier instituut BIEB-644 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving