Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Resultaten pilot SportklimaatApp (2016)

De SportklimaatApp is een instrument waarmee op eenvoudige wijze, real-time, een grote hoeveelheid (on)sportieve gedragingen tijdens een sportwedstrijd kunnen worden vastgelegd. Uit deze rapportage blijkt dat de resultaten van de eerste afgeronde testfase van de SportklimaatApp veelbelovend zijn. In de eerste pilot van 45 verschillende sportwedstrijden werden door 15 observanten 2300 sportieve en onsportieve handelingen geregistreerd, waarbij ruim drie kwart ronduit positief was. Hoewel het hier een verkennende studie betreft, ondersteunen de eerste resultaten de bevindingen uit eerdere studies en statistieken die stellen dat misdragingen een ernstig maar marginaal onderdeel zijn van de Nederlandse sportwereld. 

Literatuurverwijzing: Romijn, D., Kalmthout, J. van, & Broerse, J. (2016). Resultaten pilot SportklimaatApp. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-387 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving