Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Richtlijn handleiding voor sport- en beweeginterventies (2019)

Organisatie(s): Kenniscentrum Sport

De beschikbaarheid van een handleiding is een vereiste in het erkenningstraject. Het geeft de uitvoerders concrete ondersteuning bij het toepassen van de interventie, wat helpt om de interventie beter overdraagbaar te maken. Tegelijkertijd leert de interventie eigenaar de interventie ook beter kennen door deze op papier te zetten. Het verplicht de interventie eigenaar tot nadenken over waarom het op deze manier gebeurt en niet anders. Dat leidt tot een aanscherping en daarmee kwaliteitsverbetering van de interventie. Idealiter is een handleiding een compacte en handzame publicatie waarmee een uitvoerder vlot aan de slag kan.

Dit document biedt handvatten voor het schrijven van een handleiding en is gebaseerd op de schrijfwijzer van Movisie. De schrijfwijzer van Movisie biedt concrete en praktische opdrachten om meteen mee aan de slag te gaan.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport (2019). Richtlijn handleiding voor sport- en beweeginterventies. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving