Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Richtlijn: houding en bewegen (2020)

Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn biedt informatie over voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en verwijzing rond de onderwerpen houding en bewegen. Naast de individuele contacten kan de JGZ advies geven met betrekking tot houding en bewegen aan school en kinderopvang.

Literatuurverwijzing: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) (2020). Richtlijn: houding en bewegen. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ).

Omschrijving