Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Richtlijn onderzoek milieubelasting (2015)

richtlijn voor het meten van de milieubelasting van sportevenementen

Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin een sportevenement het milieu belast. De focus ligt hierbij op de doelgroepen organisator, deelnemers en bezoekers. Uitgangspunt is het streven naar het in kaart brengen van een korte reeks van indicatoren die relatief eenvoudig gemeten kunnen worden. Daarnaast biedt deze richtlijn een handvat voor interviews met de evenementenorganisator (en andere betrokken), die waardevol kunnen zijn om inzicht te krijgen in voorwaarden en omstandigheden die (niet) hebben bijgedragen aan het inperken van de milieubelasting.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Peters, P., & Verbeek, D. (2015). Richtlijn onderzoek milieubelasting: richtlijn voor het meten van de milieubelasting van sportevenementen. Werkgroep Evaluatie Sportevenementen.

Omschrijving