Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Richtlijn onderzoek participatie en cohesie (2015)

richtlijn voor het meten van het effect van sportevenementen op de participatie en cohesie

Het doel van het onderzoek dat met deze richtlijn kan worden uitgevoerd is het vaststellen van de mate waarin er effecten optreden op het vlak van participatie en cohesie. De focus ligt hierbij primair op de doelgroepen deelnemers en bezoekers. Uitgangspunt is het streven naar het in kaart brengen van een korte reeks van indicatoren die relatief eenvoudig gemeten kunnen worden. Daarnaast biedt deze richtlijn een handvat voor interviews met de evenementenorganisator (en andere betrokkenen), die waardevol kunnen zijn om inzicht te krijgen in voorwaarden en omstandigheden die (niet) hebben bijgedragen aan het realiseren van positieve effecten op het vlak van participatie en cohesie.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Postma-de Groot, M. (2015). Richtlijn onderzoek participatie en cohesie: richtlijn voor het meten van het effect van sportevenementen op de participatie en cohesie. Werkgroep Evaluatie Sportevenementen.

Omschrijving