Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Richtlijnen toegankelijkheid buitensportaccommodaties (2015)

Sportvoorzieningen moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Stichting Onbeperkt Sportief en BSNC hebben daarom samen de Richtlijnen Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties opgesteld. Deze richtlijnen omschrijven de toegankelijkheidseisen van buitensportaccommodaties en maken deze concreet en toepasbaar voor ontwerpers en bouwers van deze accommodaties.

Literatuurverwijzing: Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC), & Stichting Onbeperkt Sportief (2015). Richtlijnen toegankelijkheid buitensportaccommodaties. Houten: Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen ACCO-0032 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving