Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Roadmap Gezond Leven (2023)

ter ondersteuning van gemeenten

Voor de implementatie en uitvoering van het Integraal ZorgAkkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is er een hulpmiddel voor gemeenten: de roadmap Gezond Leven. 

De roadmap biedt:

  • overzicht en geeft concreet weer voor welke opgaven gemeenten – samen met organisaties uit de zorg en het sociaal domein – vanuit IZA en GALA staan
  • inzicht in waarin gemeenten proactief kunnen handelen om de beweging te maken van zorg naar een gezond en actief leven. Daarbij is specifiek aandacht voor de rol van gemeenten en de samenhang met andere programma’s en akkoorden. 

Deze roadmap is ontwikkeld door AEF, samen met gemeenten en diverse partners en tot stand gekomen in samenwerking met VNG-adviseurs en regiocoördinatoren vanuit gemeenten.

Literatuurverwijzing: (2023). Roadmap Gezond Leven: ter ondersteuning van gemeenten. Den Haag: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Omschrijving