Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Routekaart verduurzamen sport voor verenigingen (2020)

succesvol verduurzamen in de sportsector doe je zo

Auteur(s), Organisatie(s): Friso Schotanus, Kenniscentrum Sport & Bewegen

Op 23 januari 2020 heeft de sportsector een belangrijke stap gezet in haar bijdrage aan het klimaatakkoord. De Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders. Hierin staat hoe de sportsector haar ambities uit het klimaatakkoord in de praktijk zal gaan brengen. De Routekaart is in samenwerking met de VNG, sportbonden, commerciële sportaanbieders, leveranciers, innovators en uitvoerders tot stand gekomen.

Literatuurverwijzing: Schotanus, F., & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2020). Routekaart verduurzamen sport voor verenigingen: succesvol verduurzamen in de sportsector doe je zo. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving