Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Routekaart verduurzaming sport (2020)

naar een duurzame en betaalbare sport

Auteur(s): Friso Schotanus

Vanaf 2020 zullen 320 sportaccommodaties per jaar CO2 arm of CO2 neutraal moeten worden gemaakt. Omdat we het energieverbruik van 1990 niet kennen, heeft de Rijksoverheid in samenwerking met het Mulier Instituut en CFP Green Buildings een nulmeting uitgevoerd voor het maatschappelijk en commercieel sportvastgoed, die als uitgangspunt van de reductie-ambitie wordt gebruikt. Hoe we dat in de praktijk willen brengen staat in deze Routekaart Verduurzaming Sport, die fungeert als een sectoraal plan van aanpak (PvA).

Dit is een uitgebreide versie van de routekaarten voor gemeenten en sportverenigingen.

 

Van deze routekaart is ook een Engelse versie.

Literatuurverwijzing: Schotanus, F. (2020). Routekaart verduurzaming sport: naar een duurzame en betaalbare sport. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving