Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte en sport (2015)

geen vanzelfsprekende combinatie

Auteur(s): Hugo van der Poel

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert. Enerzijds zijn diverse studies verschenen waarin wordt verkend hoe het zit met de relatie ruimte, anderzijds zijn er ook rapporten uitgekomen waarin handreikingen worden gedaan voor het succesvol inrichten van (aspecten van) een beweegvriendelijke omgeving. Maar wat is de betekenis van deze literatuur voor de sport en het sportbeleid?

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2015, augustus). Ruimte en sport: geen vanzelfsprekende combinatie. Sportexpert

Omschrijving