Spring naar content
Terug naar de kennisbank

'Ruimte voor bewegen' (2011)

lokale mogelijkheden voor een beweegvriendelijke omgeving voor kinderen en jongeren

Auteur(s): Wendeline Thijs

Hoe kan je de openbare ruimte zo inrichten dat kinderen worden uitgedaagd en gestimuleerd om meer te bewegen? Gemeenten hebben hier een belangrijke rol in. In deze notitie heeft de GGD allerlei mogelijkheden samengebracht. In de notitie staan aanbevelingen en maatregelen voor een beweegvriendelijke omgeving op basis van onderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd. Er is onderzocht welke maatregelen het meest kansrijk zijn en/of wat dit betekent voor de stedenbouwkundige planvorming. Er zijn ook concrete voorbeelden van spelen in het groen, spelen in de openbare ruimte en meervoudig gebruik van ruimte. Ook zijn er voorbeelden voor het veilig en zelfstandig verplaatsen naar school of sport.

Literatuurverwijzing: Thijs, W. (2011). 'Ruimte voor bewegen': lokale mogelijkheden voor een beweegvriendelijke omgeving voor kinderen en jongeren. GGD Gooi & Vechtstreek.

Omschrijving