Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor buitensport in Nijmegen (2017)

De gemeente Nijmegen wil voor de ontwikkeling van de nota buitensportaccommodaties over een helder toekomstperspectief op de behoefte aan buitensportaccommodaties in de gemeente beschikken. Daarbij gaat de aandacht uit naar de normatieve knelpunten in het aanbod van buitensportaccommodaties en naar de mogelijkheden voor herinrichting van sportpark Staddijk, conform het coalitieakkoord 2014-2018. Bij dit onderzoek is gebruikgemaakt van planningsnormen en richtlijnen die zijn vastgesteld door VNG, de betreffende sportbonden en koepelorganisatie NOC*NSF. Deze richtlijnen zijn afkomstig uit het Handboek Sportaccommodaties. Om te bepalen hoe de behoefte van de sportverenigingen zich naar de toekomst toe ontwikkelen, is gebruikgemaakt van meerdere trendcalculaties uitgaande van geprognotiseerde bevolkingsontwikkelingen, of van de historische landelijke ontwikkeling van de betreffende sporttak, of van de historische ledentalontwikkeling van de betreffende sportvereniging. De basisgegevens voor dit onderzoek zijn aangeleverd door of gevalideerd door de betreffende sportverenigingen.

Literatuurverwijzing: Schadenberg, B., & Hoekman, R. (2017). Ruimte voor buitensport in Nijmegen. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0019 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-513 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving