Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor groen (1977)

meedenken en inspreken over de landelijke gebieden

Op 11 maart 1977 is de ‘Nota landelijke gebieden, een beleidsvoornemen’ gepubliceerd. Die nota bevat beleidsvoorstellen van de regering over de ontwikkeling, de inrichting en het beheer van ‘de groene ruimte’ in ons land. Op de nota is de procedure van de planologische kernbeslissing (PKB) van toepassing. Middels deze brochure wil men de lezer globaal van de regeringsplannen op de hoogte brengen. Alleen de hoofdzaken zijn vermeld.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Centrale Afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen (1977). Ruimte voor groen: meedenken en inspreken over de landelijke gebieden. Den Haag: Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving