Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor sport in Almere (2020)

vraag-aanbod analyse binnen- en buitensport en verkenning overdekt zwemwater

De komende jaren zal de gemeente Almere sterk groeien. In verschillende wijken worden duizenden nieuwe woningen gebouwd wat gaat leiden tot een sterke bevolkingstoename. Met de groei van de stad, ontwikkelingen in sportdeelname en de ontwikkelingen in sportvoorkeuren zal ook het aanbod van sportvoorzieningen mee moeten ontwikkelen. De gemeente Almere wil inzichtelijk hebben welke gevolgen deze ontwikkelingen hebben op de behoefte aan sportaccommodaties en hoe de gemeente op deze behoefte kan inspelen.

De gemeente heeft het Mulier Instituut gevraagd te onderzoeken in hoeverre het huidige aanbod aan binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater aansluit bij de behoefte. Daarnaast is de toekomstige behoefte aan sportaccommodaties en overdekt zwemwater in kaart gebracht.

Leeswijzer: in hoofdstuk 2 komen ontwikkelingen en prognoses aan bod die relevant zijn bij sportcapaciteitsvraagstukken. Hoofdstuk 3 behandelt het aanbod van, behoefte aan en gebruik van binnensportruimte. In hoofdstuk 4 komt de behoefteberaming van de verschillende buitensporten aan bod. Daarnaast wordt in hoofdstuk 4 de ruimteclaim voor de aanvullende behoefte aan buitensportvoorzieningen behandeld. In hoofdstuk 5 wordt het aanbod en spreiding aan openbaar overdekt zwemwater besproken. In hoofdstuk 6 geeft de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Literatuurverwijzing: Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Brus, J. (2020). Ruimte voor sport in Almere: vraag-aanbod analyse binnen- en buitensport en verkenning overdekt zwemwater. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-735 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving