Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor sport in Almere 2023-2040 (intern rapport) (2024)

De gemeente Almere heeft het Mulier Instituut gevraagd een capaciteitsonderzoek uit te voeren naar de binnen- en buitensportaccommodaties in de gemeente.

Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de behoefte aan binnen- en buitensportaccommodaties in Almere en hoe die zich naar verwachting ontwikkelt tot 2040. Waar zijn aanpassingen gewenst of waar zijn juist mogelijkheden tot efficiënter gebruik van de beschikbare ruimte?

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 schetst de context waarbinnen het onderzoek naar de (toekomstige) behoefte aan sportaccommodaties in Almere plaatsvindt. In de daaropvolgende hoofdstukken komen achtereenvolgens de binnensport (hoofdstuk 3), de buitensport (hoofdstuk 4) en de zwembaden (hoofdstuk 5) in Almere aan de orde. Het rapport wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6).

Literatuurverwijzing: Mensen, A., & Heijden, J. van der (2024). Ruimte voor sport in Almere 2023-2040 (intern rapport). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-1058 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving