Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor sport in Leeuwarden (2020)

vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater (2019-2035)

De gemeente Leeuwarden stelt in 2020 een nieuw sportvoorzieningenplan op. Eén van de redenen hiervoor is de gemeentelijke herindeling in 2018.

De gemeente Leeuwarden heeft het Mulier Instituut gevraagd de huidige en toekomstige behoefte aan binnen- en buitensportruimte en overdekt zwemwater in kaart te brengen.

Diverse planningsnormen en -richtlijnen, bevolkings- en leerlingenprognoses en kennis van lokale en landelijke ontwikkelingen in de sport en het bewegingsonderwijs zijn gebruikt om de (toekomstige) behoefte van de gemeente Leeuwarden te bepalen.

De vergelijking tussen vraag en aanbod maakt duidelijk in welke mate in de gemeente Leeuwarden tekorten dan wel overschotten (gaan) bestaan bij een of meer typen sportvoorzieningen.

Literatuurverwijzing: Wezenberg-Hoenderkamp, K., Ruikes, D., & Floor, C. (2020). Ruimte voor sport in Leeuwarden: vraag-aanbodanalyse naar binnen- en buitensportaccommodaties en overdekt zwemwater (2019-2035). Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-700 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving