Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ruimte voor sport in Leudal (2017)

een vraag-aanbodanalyse van sportruimte met het oog op de mogelijke ontwikkeling van Park Leudal-Oost

De gemeente Leudal wil in het najaar van 2017 een besluit nemen over de ondersteuning van het burgerinitiatief voor het ontwikkelen van multifunctionele sportaccommodatie Park Leudal-Oost. Om te komen tot een weloverwogen en goed geïnformeerde besluitvorming over deze nieuwe accommodatie, wenst de gemeente inzicht te hebben in de behoefte aan sportruimte in Leudal, in de vitaliteit van de sportverenigingen en inzicht in de mogelijke gevolgen van Plan Park Leudal-Oost voor de andere sportaccommodaties in de gemeente. Om invulling te geven aan de kennisbehoefte van de gemeente heeft het Mulier Instituut een onderzoek uitgevoerd naar de genoemde thema’s. De resultaten worden in deze rapportage gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Eck, M. van, & Wezenberg-Hoenderkamp, K. (2017). Ruimte voor sport in Leudal: een vraag-aanbodanalyse van sportruimte met het oog op de mogelijke ontwikkeling van Park Leudal-Oost. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0020 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-531 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving